Speciaal voor de inwoners van de Neder-Betuwe en Lienden heeft Prima voor elkaar het PVE-pakket ontwikkeld.

Een goed samengesteld pakket verzekeringen voor particulieren en ZZP-ers waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie en eventuele specifieke rechtspositie.
Tijdens een gesprek bij u thuis, wordt uw verzekeringspakket doorgenomen en krijgt u een advies op maat.

Polisvoorwaarden
Om inzicht te geven in de opzet van onze polisvoorwaarden hebben we ze hiernaast opgenomen. Bij iedere polis wordt er altijd een papieren exemplaar meegestuurd.

Hiernaast wijzen we er graag op dat in het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche het verbond van Verzekeraars gewerkt heeft aan de ontwikkeling van productwijzers.
Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering. Ook is er een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden in opgenomen. Als u van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. U kunt daarmee beoordelen of de verzekering biedt wat u ervan verwacht en of u die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.
De productwijzers die op onze website staan bevatten alleen algemene informatie over verzekeringenen zijn afkomstig van de site alles over verzekeren. Uiteraard zijn onze eigen voorwaarden en polisbladen leidend. Daarin staat de juiste informatie over de bijzondere kenmerken én de hoogte van hun premies. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te bellen.