fbpx

Lagere jaarpremie

Het gemiddeld premievoordeel in het ‘Prima voor elkaar’ Pakket bedraagt € 303,-

In het onderstaande premieoverzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen een representatief verzekeringspakket van een gezin met 3 kinderen, bij een doorsnee kantoor en ‘Prima voor Elkaar’ .

Schadeverzekering Verzekerde som Gemiddelde jaarpremie Prima voor elkaar jaarpremie *
Opstal extra uitgebreid incl. glas 242.000,- 195,- 173,-
Inboedel extra uitgebreid 58.500,- 90,- 74,-
Aansprakelijkheid 1.500.000,- 50,- 36,-
Rechtshulp uitgebreid 50.000,- 180,- 129,-
Auto WA/CASCO 2.500.000,- 345,- 305,-
Ziektekosten Man-40, Vrouw 39 en 3 kinderen 2.425,- 2.265,-
TOTALE JAARPREMIE 3.285,- 2.982,-

* Pakketrelaties ontvangen tot 10% pakketkorting en 6% bonus bij een jaar schadevrij. Dit is reeds in de vermelde premies verwerkt.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:

-              1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum

-              2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;

-              3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.

Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.