De Informatieavond Ondernemers stond dit jaar in het teken van “De kunst van het gunnen”. We zijn blij dat het een bijzonder inspirerende avond is geworden.


De start was lekker ontspannen. Met dank aan een lekker zonnetje hebben we in een zeer relaxte sfeer met elkaar als ondernemers bij kunnen praten onder het genot van een heerlijke BBQ en een drankje.

Met een opkomst van ruim tachtig aanwezige was de grote zaal van Het Wapen van Lienden goed gevuld. Dit ondanks een twintigtal afmeldingen vanwege een diploma uitreiking, musical van groep 8 en enkele vakantiegangers. Tijdens de avond hebben we teruggekeken op onze zorgcampagne van het afgelopen jaar. Gerard heeft de verschillende stappen die een rol spelen bij zo’n campagne toegelicht. Hans nam ons daarna mee op het pad van het ‘Gunnen’. Hij sloot zijn verhaal af met alle aanwezige ondernemers de mogelijkheid te bieden om zich na afloop aan te melden voor een de nieuwe zorgkrant. In die krant komen de deelnemende ondernemers centraal te staan.

De avond werd op een zeer dynamische manier afgesloten door Guido Thys. Op een intrigerende manier werden we door deze ‘Belg’ als zelfbenoemd bedrijfsverloskundige meegenomen in “Er is veel te veranderen…..”.

In een bijzonder rap tempo werden we door hem meegenomen in een verhaal over doosje, doosje + en doosje ++. Ook bij de after party was er nog voldoende ruimte om bij te praten met collega’s uit de regio. Mede dankzij de gastvrije ondersteuning van Tries en zijn team kunnen we stellen dat het opnieuw meer dan geslaagd was. Informatieavond Ondernemers De Kunst van het gunnen - 3 -
Aan de hand van de vertoonde sheets ontvangen jullie een samenvatting van de avond. Van de presentatie van Guido Thys zijn geen sheets beschikbaar. We hebben geprobeerd de tekst zo te schrijven dat ook de ondernemers die niet aanwezig waren toch een beeld krijgen van de avond.
Guido heeft vanuit het begrip “Waarde” alle deelnemers een duidelijke spiegel voorgehouden. Je kunt steen en been klagen over wat je “overkomt” of er voor kiezen om er zelf iets van te gaan maken.

De ondernemers die aanwezig waren hebben allemaal het boek “Voorbij de economische crisis van Guido Thys” ontvangen.
Ook de ondernemers die zich hebben afgemeld ontvangen een exemplaar van dit boek. Het vormt een waardevolle aanvulling op zijn presentatie.

We zijn er trots op dat we met ons bedrijf met zo veel leuke collega ondernemers samen mogen werken. Mooi om te zien hoe ieder dat op zijn eigen manier doet. Wat ons betreft, graag tot ziens.

Download de pdf voor het volledige verslag

Hartelijke groet,

Kees en Hans van Klaarbergen
Tel: 0344-64 70 70
E-mail : kees@primavoorelkaar.com