fbpx

Lever zo uw zorgpolis in

Prima voor Elkaar

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden

Postadres
Bankgegevens

IBAN nummer
NL91RABO0331979365

telefoon-1

APP ONS

Maak een duidelijke foto van uw huidige zorgpolis.

App of sms deze naar 06 100 966 33.

U ontvangt een offerte op maat én waardebonnen ter waarde van € 10,- via de post.

mail-1

MAIL ONS

Maak een duidelijke foto van uw huidige zorgpolis.

Mail deze naar
info@primavoorelkaar.com

U ontvangt een offerte op maat én waardebonnen ter waarde van € 10,- via de post.

berichtenservice-1

BERICHTENSERVICE

Klik op 24/7 Berichtenservice.

Vul uw gegevens in en upload een foto van uw huidige zorgpolis.

U ontvangt een offerte op maat én waardebonnen ter waarde van € 10,- via de post.

WAARDEBONNEN INLEVEREN

Uw waardebonnen ontvangen? Lever ze in bij de lokale horeca en winkeliers en steun elkaar.

Bekijk hier de lijst van deelnemende winkeliers en horecazaken.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:

-              1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum

-              2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;

-              3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.

Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.