fbpx

Nieuwsbrief November 2019

Geachte relatie,

Fijn dat u de moeite neemt om deze Nieuwsbrief te lezen, die wij met veel plezier voor u hebben samengesteld. U vindt hier informatie die u niet mag missen over de ontwikkelingen rond het zorgaanbod in 2020. Daarnaast treft u informatie aan over verschillende activiteiten van ons team en stelt onze nieuwste collega Stefan zich graag aan u voor.

Op veler verzoek treft u ook dit jaar onze nieuwe teamfoto aan. De foto is gemaakt door onze huisfotograaf Raphaël Drent. Locatie is het prachtige bedrijf Betuwe Plant te Opheusden, centraal in de Neder-Betuwe. Betuwe Plant is een gerenommeerd leverancier van (laan)bomen. Een bedrijf dat dankzij een fijn team het verschil maakt.

Ook wij zijn trots op ons team: stuk voor stuk mensen die er plezier in hebben om zich dagelijks voor u in te zetten. Hun doel is, u te geven wat u nodig heeft – en met een glimlach nog iets meer. Mocht u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, laat dit dan weten aan hans@primavoorelkaar.com of via 0344-647070.

Hans en Kees van Klaarbergen

hans-en-kees
 • Zichtbaarheid in de regio
zichtbaar

Wij vinden betrokkenheid binnen de regio belangrijk. Omdat veel nieuwe activiteiten worden opgestart en gedragen door vrijwilligers richten wij ons juist op deze ‘onbetaalbare’ groep mensen. Dit doen we bijvoorbeeld door het financieel ondersteunen van vele initiatieven. Maar we doen nog veel meer…

Prima-tasjes
Een jaarlijks terugkerend moment is het uitdelen van onze tasjes tijdens de 4-daagse in de regio. Dit jaar hebben we deelnemers van de 4-daagse in Ochten, Kesteren, Opheusden, Echteld en Lienden voorzien van een tasje met een appel en een snoepje. De reacties die we ieder jaar horen zorgen ervoor dat we dit keer op keer met een grote glimlach doen.

JOGG
JOGG is het Jongeren op Gezond Gewicht-programma, gericht op bewegen en water drinken. Joris Maier is de drijvende kracht achter dit mooie project. Om dit initiatief te promoten werd er in het voorjaar een route georganiseerd van Echteld tot Dodewaard.

Onder leiding van oud topsporter Erben Wennemars liepen een aantal enthousiastelingen de hele route. Mooi was het dat ook een delegatie van B&W op de fiets aanwezig was om het project te ondersteunen. Wij waren actief aanwezig op onze Prima-bakfiets. Onderweg hebben we op alle scholen een Prima-waterkoeler afgegeven, om het drinken van water te stimuleren.

Prima-bakfiets
Sinds dit jaar zijn we de trotse eigenaar van een Prima-bakfiets. Een leuke opvallende fiets waarmee we de regio doorkruisen. Zo hebben we hem gebruikt voor het uitdelen van de tasjes tijdens de 4-daagse en de waterkoelers tijdens de JOGG-route. Ongetwijfeld ziet u ons in de toekomst een keer op de bakfiets voorbij komen.

 • Ondernemersavond in het teken van samenwerking

Jaarlijks organiseren wij een avond waarvoor wij de met ons samenwerkende winkeliers en andere ondernemers uit de regio uitnodigen. We kijken terug op de samenwerking van het afgelopen jaar (denk hierbij aan de kortingsacties rond onze zorgcampagnes) om daarna onze nieuwe plannen te presenteren. Wij vragen nadrukkelijk naar ideeën om er samen weer iets moois van te maken voor alle inwoners van de Neder-Betuwe en Lienden.

Dit jaar was het de tiende editie -en de eerste die wij samen met een collega-ondernemer organiseerden. In samenwerking met het team van Betuwe Plant, gevestigd aan de Parallelweg in Opheusden, mochten we zo’n 200 gasten verwelkomen. Een van de grote schuren was omgetoverd tot een sfeervolle feestlocatie, waar de professionals van KVS uit Dodewaard op een fantastische manier het geluid en licht verzorgden, terwijl ondernemers uit de regio de aanwezigen voorzagen van heerlijke hapjes en drankjes.

Na een presentatie door Gerard Valkenburg en Hans van Klaarbergen namens Prima voor elkaar volgde een bijdrage door Toon Gerbrands, algemeen directeur van voetbalclub PSV. Vanuit zijn jarenlange topsportervaring wist hij alle aanwezigen te boeien. Hierbij bleek ook weer dat ondernemen en topsport veel raakvlakken hebben.

Met een goed gevoel kijken wij terug op deze avond. De samenwerking met de mensen van Betuwe Plant heeft ons geraakt. Het was mooi om te ervaren dat twee totaal verschillende bedrijven elkaar op zo’n ‘natuurlijke’ wijze wisten te vinden en dat de medewerkers van beide kanten elkaar op deze avond perfect aanvulden. Voor ons een bevestiging dat je alleen misschien sneller gaat, maar dat je samen zeker verder komt.

 • Nieuwe zorgverzekering: Zorg voor leven

Wij zijn trots op het collectieve zorgcontract dat wij speciaal voor de inwoners van de Neder-Betuwe en Lienden hebben ontwikkeld binnen het Prima voor elkaar pakket. Sinds de invoering van de Basisverzekering (2006) is deze verzekering uitgegroeid tot een uniek contract met specifieke dekkingen voor u en uw gezinsleden.

Desondanks zijn er mensen die bewust kiezen voor een andere zorgverzekeraar dan de onze. Navraag leert dat die keuze in veel gevallen gemaakt wordt op morele gronden: men zoekt een verzekeraar die bewust zaken als abortus en euthanasie uitsluit. Met de maatschappij die men veelal op het oog heeft willen wij echter geen zaken doen, vooral vanwege het feit dat deze maatschappij eigenlijk alles online geregeld wil zien, waarbij wij en onze relaties niet meer gehoord worden.

Na de overstap naar EUCARE zijn wij voortvarend aan de slag gegaan om een geheel nieuwe zorglijn op te starten die aan de genoemde morele eisen voldoet, genaamd Zorg voor leven.

Vanaf 1 januari 2020 bieden wij, naast onze huidige zorgverzekering van Prima voor elkaar, de basisverzekering Bewust Verzekerd aan in combinatie met een drietal aanvullende verzekeringen. Daarbij speelt de samenwerking met christelijke zorgverleners een belangrijke rol. Vanuit onze jarenlange ervaring op het kerkelijk erf, via ons zusterbedrijf Dominass, weten wij hoe belangrijk het is dat een zorgverlener uitgaat van Bijbelse normen en waarden.

De Zorg voor leven polis vergoedt geen medische handelingen die het leven beëindigen. Daarmee geven we invulling aan de bewuste keuze van onze relaties voor de bescherming van geboren en ongeboren leven. Zo wordt er vanuit deze polis geen vergoeding gegeven voor: abortus provocatus, genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn en euthanasie.

De Zorg voor leven polis wordt dus als nieuwe mogelijkheid aan ons aanbod toegevoegd. Alle relaties zonder zorgverzekering bij Prima voor elkaar gaan wij hierover uitgebreid informeren.

 • Zorgaanbod 2020

Sinds begin dit jaar hebben wij ons zorgcontract ondergebracht bij EUCARE, in samenwerking met Aevitae. Van deze overgang hebben wij geen moment spijt gehad: hierdoor hebben we de ruimte om voor u op zoek te blijven gaan naar uitstekende polisvoorwaarden en een gunstige premie. Het feit dat wij hierbij zelf de polissen opmaken en uw directe aanspreekpunt zijn maakt dat wij kwaliteit en persoonlijk contact kunnen waarborgen.

Het basispakket
De inhoud van de Basisverzekering wordt bepaald door de overheid en is voor alle ingezetenen van Nederland gelijk. De belangrijkste wijziging per 1 januari 2020 houdt in dat de maximale collectiviteitskorting wordt verlaagd. Zorgverzekeraars mogen nog maar hooguit 5% korting geven op de basisverzekering, in plaats van de huidige 10%. Reden: deze korting is volgens de minister een sigaar uit eigen doos. Het eigen risico verandert in 2020 niet en blijft € 385 voor alle verzekerden.

Extra dekking basispakket
Het basispakket wordt in 2020 uitgebreid. Zo kunnen patiënten die ver van het ziekenhuis wonen waar ze worden behandeld – maar niet zijn opgenomen – een logeervergoeding krijgen. Die bedraagt maximaal € 75 per nacht als er sprake is van drie aaneengesloten dagen van behandeling. Ook wordt zorg door een specialist ouderengeneeskunde of door een arts verstandelijk gehandicapten per 2020 vanuit het basispakket vergoed, in plaats van vanuit de WLZ. Dit moet de druk op huisarts en wijkverpleegkundige verminderen. Tenslotte wordt zittend ziekenvervoer nu ook vergoed bij geriatrische revalidatie.

Logischere opbouw en nieuwe namen voor de aanvullende verzekeringen
Al jaren kunt u bij ons, naast de basisverzekering, kiezen voor zes verschillende aanvullende verzekeringen (av’s). Over de verschillen tussen die zes hebben wij de afgelopen jaren geregeld vragen gekregen. De logica ontbrak hier en daar. In overleg met de deskundigen van Aevitae en EUCARE hebben wij de av’s herschikt. Er is hierdoor een logischere opbouw ontstaan. Ook hebben de av’s nieuwe namen gekregen. Zo heet het huidige pakket Intro voortaan Zorg-1. Start krijgt de naam Zorg-2, het huidige Royaal heet voortaan Zorg-3, Optimaal wordt Zorg-4 en Excellent gaat Zorg-5 heten. Daarnaast wijzigt de Jong dekking naar Student. Wij zijn er van overtuigd dat deze wijzigingen u helpen om de dekking te kiezen die bij uw situatie past. Uiteraard ontvangt u bij uw nieuw polis, die u rond 20 november tegemoet kunt zien, uitgebreide informatie.

 • Teamuitbreiding

Per 1 september hebben wij een nieuwe collega mogen verwelkomen: Stefan Reuvers. Hij is een waardevolle toevoeging aan ons team en stelt zich graag aan u voor.

‘Ik ben Stefan Reuvers en sinds september ben ik werkzaam binnen Prima voor elkaar als adviseur van de afdeling Bedrijven. Ik ben woonachtig in Veenendaal, samen met mijn vrouw en twee dochters. In januari verwachten wij ons derde kindje. Mijn hobby’s zijn hardlopen en fitnessen. Ondanks dat ik nog maar kort bij Prima voor elkaar werk voel ik me hier thuis. Dit komt doordat ik met een gezellig en leuk team samenwerk. Ik hoop dat ik al mijn ervaring op het gebied van zakelijke verzekeringen kan inzetten om de zakelijke afdeling van Prima voor elkaar verder uit te breiden.’

 • Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk dat u als onze relatie tevreden bent. Hoe kijkt u aan tegen onze dienstverlening? Vindt u deze voldoende, goed, uitstekend? Heeft u nog verbeter­punten voor ons?

In 2020 willen wij een grootschalig klanttevreden­heidsonderzoek laten uitvoeren met als doel u nog beter te kunnen bedienen. Wees dan ook niet verrast wanneer u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan dit onderzoek. Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Wilt u op dit moment al iets aan ons kwijt of kent u een student(e) die als afstudeeropdracht het onderzoek voor ons kan uitvoeren? Dan kunt hiervoor contact opnemen met Kaylee. Zij is te bereiken op ons telefoonnummer 0344-647070 of via mail kaylee@primavoorelkaar.com.

 • Permanente educatie

Als assurantieadvieskantoor streven wij ernaar u altijd van het beste advies te voorzien. Om dit te kunnen blijven doen is het belangrijk dat wij onze vakkennis op peil houden. In vaktermen: we worden geacht onze beroepskwalificaties actueel te houden. Eens per twee jaar doen onze medewerkers kennis op over de nieuwste ontwikkelingen binnen de verzekeringsbranche en sluiten dit af met een examen.

Wij zijn er trots op dat al onze medewerkers over de benodigde diploma’s beschikken en hiermee aan de wettelijke eisen voldoen. Mede hierdoor bent u bij ons altijd verzekerd van een goed en passend advies.

 • Samenwerking met verzekeraars en het Vangnet

Dit jaar is het na een turbulent 2018 relatief rustig op het gebied van samenwerking met de verzekeraars die voor het Prima voor elkaar pakket garant staan.

A.S.R.
Op het gebied van het schadepakket hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De samenwerking met A.S.R. verloopt goed. Dit resulteert in stabiliteit: anders dan we elders in de verzekeringsmarkt waarnemen blijven de premies en voorwaarden onveranderd. Het feit dat we niet opnieuw op zoek moesten naar samenwerkingsverbanden stemt ons zeer tevreden. Voor komend jaar staan er wel onderhandelingen met verschillende verzekeraars op de agenda. Dit omdat wij ons breed willen blijven oriënteren zodat we onze onafhankelijke positie ook in de toekomst kunnen behouden.

Aevitae EUCARE
Sinds het begin van 2019 hebben wij ons collectieve zorgcontract ondergebracht bij verzekeraar EUCARE, in samenwerking met Aevitae. Eind vorig jaar informeerden wij u uitgebreid over de achterliggende redenen voor de overstap naar EUCARE. Het feit dat nagenoeg iedereen mee is overgestapt naar de nieuwe verzekeraar stemt ons tevreden.

Ook deze samenwerking verloopt prima. Bovendien mochten wij een groot aantal nieuwe relaties begroeten waardoor het collectieve zorgcontract nog stabieler is geworden. De ervaringen van het lopende jaar maakt dat wij eindelijk de ruimte en het vertrouwen hebben gekregen om een nieuw aanbod voor de zorgverzekering te introduceren. Ons Zorg voor leven product gaat per 1 januari 2020 van start. Elders in deze Nieuwsbrief leest u hier meer over.

De samenwerking met Aevitae en EUCARE maakt dat wij met veel vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ook op het gebied van uw zorgverzekering.

Wij kunnen nog beter dan voorheen inspelen op zaken die voor u belangrijk zijn. Dit omdat Aevitae en EUCARE er bewust voor hebben gekozen om via ons te werken. U hoeft niet de digitale snelweg op (die mooi lijkt totdat je een verzekeraar écht nodig hebt) maar krijgt van ons de persoonlijke aandacht die u nodig heeft. Uiteraard wijzigt er weer het een en ander op het gebied van uw zorgverzekering, al was het maar omdat de overheid nieuwe regels oplegt. U leest hier over onder het kopje Zorgaanbod 2020.

Het Vangnet
Vorig jaar introduceerden wij voor al onze relaties het zogenoemde Vangnet. Vanaf 1 januari 2019 ontvangen pakketrelaties 4% minder Pakketkorting. De extra premiegelden die dit oplevert gebruiken wij om de schaderesultaten waar nodig te verbeteren. Deze unieke oplossing voorkomt grote premiestijgingen op verschillende verzekeringen (vooral bij auto-, inboedel- en reisverzekeringen).

Inmiddels hebben wij elf maanden ervaring opgebouwd en kunnen we vaststellen dat het een goede maatregel is gebleken. Ondanks het feit dat ook wij last hebben van een toenemend aantal waterschades en ondanks dat geclaimde bedragen bij WA-schadegevallen steeds hoger worden (onder meer als gevolg van wettelijke maatregelen) hoeven wij verder niets aan te passen. Uw premies blijven de komende periode onveranderd!

Voor ons is dit een bewijs dat als je buiten de bestaande paden durft te denken er mooie oplossingen tot stand kunnen komen.

 • Ook het midden- en kleinbedrijf nu meer dan welkom

Sinds 2007 hebben wij ons specifiek op particulieren en zzp’ers in ons werkgebied gericht. Regelmatig werd ons de vraag gesteld waarom bedrijven niet welkom waren. Het antwoord was simpel: je kunt maar één ding tegelijk echt goed doen. Nu, ruim 12 jaar verder, zijn we echter wel klaar om het midden- en kleinbedrijf van goede adviezen en verzekeringen te voorzien. Gerard Valkenburg heeft zich samen met Wendy Beer en Daniëlle van Amersfoort de afgelopen jaren grondig georiënteerd op de zakelijke markt.

Inmiddels draait de afdeling Bedrijven op volle toeren. Door de komst van onze nieuwe collega Stefan Reuvers staat er een team klaar om ook mkb’ers het Prima voor elkaar-gevoel te laten ervaren. De werkwijze voor het mkb is identiek aan die voor particulieren. Gerard komt persoonlijk bij u langs, inventariseert uw verzekeringswensen en gaat met zijn team aan de slag om een passende aanbieding op te stellen. Ook hier geldt weer dat persoonlijke aandacht, betrokkenheid en deskundigheid hand in hand gaan. Zo zijn er voor de laanbomensector aparte afspraken met verzekeraars gemaakt. Door specifieke kennis op het gebied van de laanbomensector kunnen wij al snel het verschil maken. Dat is ook een van de redenen dat wij dit jaar opnieuw hoofdsponsor waren van het Tree Centre Opheusden tijdens de Kom op de kwekerij-dagen. TCO staat net als wij voor samenwerking, voor krachtenbundeling. Met elkaar gaan we een mooie toekomst tegemoet. Ons bedrijventeam is er in ieder geval helemaal klaar voor!

 • Zonnepanelen

Zonnepanelen, je ziet ze steeds meer. Goed voor het milieu en in de meeste gevallen ook goed voor uw portemonnee. Maar hoe zit het eigenlijk met het verzekeren van deze panelen?

Zonnepanelen verzekeren wij binnen uw opstalverzekering. De waarde van de panelen wordt meegenomen in de berekening van de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag wat het zou kosten om uw woning weer in de oorspronkelijke staat te herbouwen, bijvoorbeeld bij verwoesting door brand.

Heeft u zonnepanelen gekocht? Geef dit dan altijd aan ons door. U kunt hiervoor een kopie van de nota naar ons opsturen of mailen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact met ons opnemen.

 • Kinderen naar het buitenland

Steeds vaker kiezen jongeren ervoor om voor stage, studie of werk enige tijd naar het buitenland te gaan. Wanneer dit in uw gezin aan de orde is, is het verstandig om contact met ons op te nemen. Het kan namelijk zijn dat er aanpassingen in uw verzekeringspakket nodig zijn om te zorgen dat uw zoon of dochter ook in het buitenland goed verzekerd blijft.

 • Wijzigingen doorgeven

Wij vinden het belangrijk dat uw verzekeringspakket aansluit op uw persoonlijke situatie. Onze adviseur heeft uw situatie in kaart gebracht tijdens het persoonlijke gesprek bij u thuis. Maar in de loop van de tijd kunnen er allerlei dingen voor u veranderen. Hierbij kunt u denken aan een nieuwe auto, een verhuizing, gezinsuitbreiding, een kind dat het huis uit gaat of klaar is met zijn of haar studie. Het is belangrijk dat u deze wijzigingen tijdig aan ons doorgeeft, zodat wij uw verzekeringspakket kunnen aanpassen wanneer dit nodig is.

 • Tips vanuit de schadepraktijk

Jaarlijks behandelen onze schadespecialisten Mechteld, Jolanda, Rutger en Jesse enkele duizenden schadeclaims. Door de diversiteit in claims is het nooit saai op deze afdeling. Het feit dat we op dagbasis alle binnenkomende correspondentie behandelen levert ons veel positieve reacties op. Maar omdat het voor iedereen nog beter is om schade te voorkomen, volgen hier enkele praktische tips. Lees ze eens zorgvuldig door en doe er uw voordeel mee.

Waterschade? Veelal te voorkomen!
Na een waterschade aan bijvoorbeeld een plafond ontstaat er nogal eens discussie over de oorzaak van de schade. Zeker als het gaat om lekkage door voegen die niet goed zijn afgekit. ‘De meeste kitnaden verliezen na een jaar of vijf hun elasticiteit, waardoor de afdichting niet langer waterdicht is’, waarschuwt Rutger van Benthem. ‘Heel vervelend, zeker omdat je dat als leek vaak niet meteen ziet. Want ook al ziet alles er goed en schoon uit, dan nog kan de douchebak of de badrand juist op de kitrand gaan lekken. Door het dagelijks gebruik van douche of bad kunnen kleine hoeveelheden water zo na enige tijd waterschade veroorzaken.’

De polisvoorwaarden dekken in beginsel de gevolgen van waterschade alleen indien deze plotseling optreedt, doordat er water uit leidingen of installaties stroomt. Schade als gevolg van poreuze kitnaden is iets anders en leidt meestal tot een afwijzing van een schadeclaim. Er is dan namelijk sprake van achterstallig onderhoud. ‘Dit probleem is echter eenvoudig te voorkomen door eens in de vijf jaar de kitnaden te vernieuwen. Vaak is dat zo gedaan en het scheelt u veel geharrewar en teleurstellingen.’

Ster in de ruit? Bel ons!
Wellicht kent u het. Op een zaterdag, tijdens het boodschappen doen, wordt u aangesproken door een autoruithersteller die beweert dat er schade is aan de voorruit van uw auto. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld minieme steenslag. Met een gulle lach wordt meegedeeld dat de verzekeraar de schade volledig vergoedt, dat er zelfs geen eigen risico van toepassing is. U krijgt de belofte dat de ruit gerepareerd wordt terwijl u uw boodschappen doet.

‘Een veel voorkomende situatie’, volgens Mechteld en Jesse. ‘De gevolgen van zo’n reparatie zijn kostbaar. De nota bedraagt al snel € 150. Vaak ontvangen wij na een weekend tussen de 10 en 15 van dit soort claims! Tel maar uit wat dit op jaarbasis betekent’, aldus Jesse.

‘Mocht u geconfronteerd worden met dergelijke praktijken, geef dan aan dat u hier niet van gediend bent. Neem vervolgens contact met ons op zodat wij kunnen bekijken of reparatie echt noodzakelijk is. Mocht dit zo zijn dan verwijzen wij u naar betrouwbare partners. U weet dan zeker dat de reparatie zorgvuldig en bekwaam uitgevoerd wordt. Wij betalen vervolgens met een goed gevoel een juiste nota. Met elkaar zorgen wij zo dat de premie die u betaalt toereikend is’, besluit Mechteld.

Portier openen? Kijk eerst over uw linkerschouder!
Tenslotte nog een praktische tip van Jolanda. Bij het van binnenuit openen van het bestuurdersportier van de auto kan gemakkelijk schade en zelfs letsel ontstaan door achteropkomend verkeer. Duurdere auto’s worden steeds vaker uitgerust met slimme innovaties om dit te voorkomen, zoals geluids- of lichtsignalen. Maar volgens Jolanda kunt u ook zelf iets doen: ‘U kunt uzelf aanwennen om het portier te openen met de hand die er het verst van verwijderd is: uw rechterhand dus. U dwingt uzelf dan om over uw linkerschouder te kijken. Probeer het maar eens!’

 • Verdien met doorverwijzen

Als relatie van Prima voor elkaar heeft u geen omkijken naar uw verzekeringen. Dat moet een ontzettend fijn gevoel zijn. U kunt iemand anders dit gevoel ook laten ervaren. En u wordt daarvoor beloond!

Wanneer u een bekende doorverwijst naar Prima voor elkaar, dan ontvangt u een setje waardebonnen ter waarde van € 25. Deze kunt u verzilveren bij de deelnemende winkeliers in de regio. Inmiddels hebben vele winkeliers zich aangesloten als inleverlocatie. Op onze website kunt u bekijken welke winkels in uw dorp uw waardebonnen accepteren.

Wilt u iemand doorverwijzen? U kunt hiervoor het gele doorverwijsformulier gebruiken dat u aantreft in uw Prima voor elkaar-map. Wanneer u geen formulier meer heeft, kunt u er een bij ons opvragen. Dit kan telefonisch via 0344-647070 of via adviesteam@primavoorelkaar.com.

 • Bereikbaar – ook na vijven

We zijn op kantoor van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Wilt u langskomen? U hoeft geen afspraak te maken, u bent altijd van harte welkom.

Ook buiten kantooruren zijn we gewoon bereikbaar, via onze voicemail. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. Een van onze adviseurs belt u dan op korte termijn terug.

Wilt u buiten onze kantooruren melden dat u een nieuwe auto heeft? Geen probleem! Voor het aanmelden van een nieuwe auto is het inspreken van uw naam, telefoonnummer en het kenteken samen met de meldcode voldoende. Uw auto is dan direct verzekerd. U kunt uw autowijziging ook per e-mail doorgeven. Wanneer u bovengenoemde gegevens naar ons mailt, wordt de auto in dekking genomen.

Kortom, ook buiten kantooruren staan we voor u klaar. Een geruststellende gedachte!

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:

-              1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum

-              2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;

-              3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.

Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.