fbpx

P&O

Web 1920 – 1

P&O

zorgt voor ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. Met een heldere HR beleid is zij het aanspreekpunt op het gebied van Personeelszaken.

Samen met het managementteam creëert ze een goed werkklimaat waarin medewerkers met plezier werken en hun talenten benutten. Waarin klantgericht en proactief wordt gewerkt. Met een juiste mix tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Onderdeel van dit beleid is aandacht voor training, interne doorstroom en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast is er veel aandacht voor preventieve gezondheid, onder andere door sport en het aanbieden van een preventief medische keuring.

Voortdurend blijven we met onze medewerkers in gesprek om te weten wat er leeft en speelt. Ook hier leveren we maatwerk, we spelen dus in op individuele wensen.

Wat dit oplevert? Tevreden klanten, betrokken medewerkers en een laag ziekteverzuim. En bovendien verbondenheid met elkaar, onze relaties en de mensen met wie wij samenwerken.

Voortdurend blijven we met onze medewerkers in gesprek om te weten wat er leeft en speelt. Ook hier leveren we maatwerk, we spelen dus in op individuele wensen.

Wat dit oplevert? Tevreden klanten, betrokken medewerkers en een laag ziekteverzuim. En bovendien verbondenheid met elkaar, onze relaties en de mensen met wie wij samenwerken.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:

-              1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum

-              2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;

-              3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.

Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.