fbpx

Onze Stijl

Prima voor Elkaar

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden

Postadres
Bankgegevens

IBAN nummer
NL91RABO0331979365

Doe wat er van je verwacht wordt en met een glimlach iets meer.

Het team van Prima voor elkaar is een groep enthousiaste, deskundige en betrokken medewerkers van Prima voor elkaar.

De stijl van Prima voor elkaar kenmerkt zich door een directe en persoonlijke benadering en een snelle financiële afwikkeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat een schade wordt uitgekeerd op de dag dat het schadebedrag bekend is. Elk jaar ontvangen alle relaties een actueel overzicht van hun verzekeringspakket.

1
een gespecificeerd overzicht van de kortingen
2
een actueel overzicht van het verzekeringspakket
3
jaarlijkse controle van al uw verzekeringen

Kwaliteit

Particulieren kunnen zich op tal van manieren verzekeren. Vaak is men echter onvoldoende op de hoogte van de verschillen in kwaliteit en dienstverlening om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Voor assurantieadvies kunt u terecht bij gekwalificeerde A en B kantoren of bij een "gevolmachtigd" kantoor.

Maar waar krijgt u het meest professionele, betrouwbare en onafhankelijke advies? Sommige mensen kiezen voor het assurantiekantoor op de hoek om een aantal losse verzekeringen af te sluiten. Anderen doen liever rechtstreeks zaken met een verzekeringsmaatschappij, vanuit de gedachte dat ze zo voordeliger uit zijn.""Dat zou je inderdaad mogen verwachten" zegt Van Klaarbergen. "Toch blijkt bij een vergelijking van de totaalbedragen dat ons totaalpakket vrijwel altijd aanmerkelijk goedkoper is. Het aanzienlijke prijsverschil wordt veroorzaakt door onze totale -en dus efficiënte- aanpak en door de verzekeringsresultaten van de groep particulieren en ondernemers die bij Prima voor elkaar zijn verzekerd. Ons advies wordt gegeven op basis van ongebonden selectieve bemiddeling. Het ongebonden houdt in de we geen directe financiële banden hebben met één of meerdere verzekeraars. Selectief duidt op onze bewuste keuze om met slechts een beperkt aantal risicodragers samen te werken.

Sinds 2008 is Prima voor elkaar als een zogenaamd "gevolmachtigd" kantoor ingeschreven bij de AFM. Vanaf 1-1-2012 zijn de volmacht activiteiten op verzoek van de Autoriteit Financiële Diensten ondergebracht in een aparte juridische eenheid: HK Assuradeuren BV. HK Assuradeuren kan in goed overleg met de verzekeringsmaatschappijen ASR, ARAG en EUCARE zelfstandig premies en voorwaarden bepalen en polissen opmaken. Ook alle schades worden door ons afgewikkeld. Een extra waarborg voor kwaliteit.

De zelfstandige positie van Prima voor elkaar in combinatie met HK Assuradeuren heeft verschillende voordelen voor de daar verzekerde relaties. "Bij ons gaat het allereerst om de belangen van onze relaties en niet om het realiseren van een zo hoog mogelijke winst". Dat blijkt uit het feit dat we bovenop de toch al concurrerende premies ook nog eens een jaarlijks terugkerende pakketkorting uitkeren. We werken vanuit de "win-win gedachte", waarbij zowel de verzekerde, als de risicodrager en de adviseur aanwijsbaar voordeel hebben. Op een coöperatieve basis willen we met onze relaties werken aan een gedeeld voordeel".

Maar als vervolgens de eerste overgestapte Betuwenaren zich verbazen dat het echt zo werkt, gaat het als een lopend vuurtje.

Het avontuur dat in 2007 begon met de introductie van de eerste regionale zorgverzekering in Nederland rolt zich nu verder uit met de voordelen van bedrijfscollectiviteiten en creatieve zorgoplossingen.

Lees hier het hele interview

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:

-              1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum

-              2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;

-              3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.

Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.