fbpx
zivver-740x

Veilig mailen met Zivver

Vertrouwelijke informatie versturen wij via Zivver, een programma dat het mogelijk maakt om veilig e-mails en bestanden met u te delen. Heeft u van ons een mail ontvangen via Zivver of wilt u meer weten over deze manier van communiceren?

Lees dan verder.

Hoe open ik een bericht met
een SMS?

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. U kunt het bericht veilig openen door te klikken op “Klik voor bericht” en daarna op “SMS sturen. Vul de code in die u via SMS ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen.

Hoe komen wij aan uw 06-nummer?
U bent klant van ons kantoor en uw 06-nummer is bekend bij ons of we hebben het onlangs aan u gevraagd.

Hoe open ik een bericht met een toegangscode?

Hebben wij geen 06-nummer van u, dan hebben wij een toegangscode aan u doorgegeven, via post/ mail, telefonisch of persoonlijk. Klik op “Klik voor bericht” en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen.

Geen toegangscode ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd

U leest het bericht op een beveiligde webpagina. U kunt reageren via de knop “Beantwoorden”. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen (paperclip-knop). Verzenden doet u via de Verzendknop. Wanneer wij hierop reageren, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Meer weten over deze nieuwe manier van mailen?

Wilt u meer weten over Zivver of twijfelt u over de echtheid van het bericht? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. Wijzigingen kunt u telefonisch of per mail doorgeven. Dit kan via uw persoonlijk adviseur of het kantoor.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:

-              1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum

-              2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;

-              3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.

Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.