Polisvoorwaarden

Om inzicht te geven in de opzet van onze polisvoorwaarden hebben we ze hieronder opgenomen. Bij iedere polis wordt er altijd een papieren exemplaar meegestuurd.

Hieronder wijzen we er graag op dat in het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche het verbond van Verzekeraars gewerkt heeft aan de ontwikkeling van productwijzers.